Y Dderwen Jósef o Wlad Pwyl yw Coeden Ewropeaidd y Flwyddyn 2017

1af Derwen Jósef, Gwlad Pwyl – 17,597 o bleidleisiau
2ail Derwen Brimmon, Cymru, DU – 16,203 o bleidleisiau
3ydd Pisgwydden Lipka, Gweriniaeth Siec – 14,813 o bleidleisiau

Eleni mae rheolau cystadleuaeth wedi'u haddasu i wneud yr ornest yn fwy teg drwy roi dau ddewis i bob pleidleisiwr. Cafwyd 125,568 o bleidleisiau o bob cwr o Ewrop. 
 

Diolch i holl gariadon coed a bleidleisiodd ar-lein yn ystod mis Chwefror.
 

Diolch hefyd i bob rhoddwr hael sydd wedi cefnogi achos y Goeden Ewropeaidd y Flwyddyn.


Canlyniadau

Gwlad Pwyl

Derwen Józef


Nifer y pleidleisiau: 17597

Cymru

Derwen Brimmon


Nifer y pleidleisiau: 16203

Gweriniaeth Siec

Pisgwydden Lipka


Nifer y pleidleisiau: 14813

Ffrainc

Saman Parc Céron


Nifer y pleidleisiau: 7420

Lloegr, Gwledydd Prydain

Masarnen y bwlch


Nifer y pleidleisiau: 7123

Gogledd Iwerddon

Y Dderwen fythwyrdd


Nifer y pleidleisiau: 7101

Bwlgaria

Derwen ddigoes hybarch ger Eglwys Nasalevtsi – Gwarchodwr y pentref a’i bobl


Nifer y pleidleisiau: 6670

Yr Alban

Y Goeden “Ding Dong”


Nifer y pleidleisiau: 6327

Slofacia

Pilcoes Budatin


Nifer y pleidleisiau: 6022

Sbaen

Pinwydden Aprisquillo


Nifer y pleidleisiau: 5459

Estonia

Derwen Russalka


Nifer y pleidleisiau: 5317

Gwlad Belg

Pisgwydden Pentref Massemen


Nifer y pleidleisiau: 5280

Lithuania

Derwen Stelmužė


Nifer y pleidleisiau: 5245

Hwngari

Pilcoes harddaf Sgwâr Jászai Mari


Nifer y pleidleisiau: 5132

Iwerddon

Coed Hugh O’Flaherty


Nifer y pleidleisiau: 5096

Yr Almaen

Y Ffawydden sy’n dringo yn Hoppenrade


Nifer y pleidleisiau: 4763
 

Seremoni Wobrwyo 2017

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo Coeden Ewropeaidd y Flwyddyn 2017 ym Mrwsel ar 21 Mawrth ar achlysur diwrnod rhyngwladol coedwigoedd. 
Wedi'u trefnu o dan nawdd Karmenu Vella, Comisiynydd Ewropeaidd dros yr Amgylchedd, a gynhaliwyd gan Pavel Poc ASE a Bronis Ropė ASE yn Senedd Ewrop, dilynwyd cyhoeddiad y canlyniadau gan 200 o gyfranogwyr. Cadeiriwyd y digwyddiad gan Natalie Pauwels a Ladislav Miko, a Calleja Daniel Crespo, Cyfarwyddwr Cyffredinol am Amgylchedd y Comisiwn Ewropeaidd a ddarperir brif araith ysbrydoledig. Ar ran Derwen Jósef, derbyniodd Robert Godek o Wlad Pwyl swynogl pren unigryw sy'n pasio o enillydd i enillydd bob blwyddyn. 

Trefnwyd y Seremoni Wobrwyo Coeden Y Flwyddyn Ewropeaidd 2017 gan Gymdeithas Partneriaeth Amgylcheddol, sefydliad Ewropeaidd Perchenogion Tir a TetraPak, gyda chefnogaeth y Rhanbarth De Moravian a Phrifysgol Mendel ym Mrno. 

Lawrlwythwch y datganiad i'r wasg YMA.

 

Tuag at Goeden y Flwyddyn Fyd-eang

Mae'r Gymdeithas Partneriaeth Amgylcheddol yn hapus i weld teulu'r Goeden y Flwyddyn yn tyfu. Ac rydym mor falch bod y baban Tsiec 16 mlwydd yma, eisoes yn ei arddegau Ewropeaidd, wedi dod o'r fenter leol ddechreuol sy'n ehangu ychydig ar y tro o amgylch y byd.

Yn 2016 dechreuodd y Goeden y Flwyddyn Asiaidd yn Sri Lanka, ac fe'i cyflwynwyd yn y Seremoni Wobrwyo ym Mrwsel. Yn 2017, ymunwyd India, Nepal, Malaysia a Singapore gyda Sri Lanka yn y gystadleuaeth, sy'n anelu at roi hwb i'r sgwrs am yr angen i ddiogelu treftadaeth bioamrywiaeth.

Yn Quebec, Canada, mae goroeswr llwyfen Americanaidd wedi cael ei choroni'n "Quebec Coed y Flwyddyn 2016": mae wedi goddef corwyntoedd a stormydd iâ, ond sefyll o hyd yn fawreddog yng nghanol y picnics, priodasau a chyfarfodydd teuluol.

Yn Awstralia, mae coeden Cerddinen enfawr, yng Nghoedwig Wladwriaeth Toolangi yn Victoria, wedi ennill trwy guro 9 o gystadleuwyr coed eraill. Trefnwyd y gystadleuaeth yn 2016 am y tro cyntaf gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Awstralia (Victoria), gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth am warchod treftadaeth naturiol Fictoria a'r manteision y mae coed sylweddol yn darparu.

Mae Coeden y Flwyddyn Rwsia 2016-17 yn rhedeg hefyd am y tro cyntaf: dewiswyd 12 o goed gan gomisiwn o arbenigwyr sy'n ystyried eu harwyddocâd naturiol a diwylliannol. Bydd y goeden fuddugol yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth Coeden y Flwyddyn Ewropeaidd 2018. Mae'r trefnwyr yn hapus i gyfrannu at hybu'r gadwraeth o hen goed drwy fod yn rhan o deulu Coeden y Flwyddyn Ewropeaidd.

Ein nod yn y Gymdeithas Partneriaeth Amgylcheddol yw gwneud Coeden y Flwyddyn yn frand cydnabyddedig byd-eang, gan hyrwyddo atyniadau naturiol yn y byd: ei choed.
 

Helpwch ni i drefnu'r Cystadleuaeth Coeden y Flwyddyn Ewropeaidd y flwyddyn nesaf hefyd

Mae'r Gystadleuaeth Coeden y Flwyddyn Ewropeaidd yn brosiect dielw sy'n cryfhau'r perthynas rhwng pobl a choed. Mae'r prosiect yn helpu i ddarganfod coed fel rhan o'n hetifeddiaeth naturiol a diwylliannol a'n denu sylw i'r pwysigrwydd o ddiogelu nhw.

Cyfrifir pob rhodd!

Mae gan Ewrop y Parthenon, Tŵr Eiffel, Big Ben, Castell Neuschwanstein, a'r Sagrada Familia - cofadeiladau o ddur a cherrig sy'n tynnu miliynau o dwristiaid bob blwyddyn. Er mae un gystadleuaeth [...] yn benderfynol o hyrwyddo atyniadau gwyrdd hanesyddol y cyfandir : eu coed.

Katherine LaGrave, Condé Nast Traveler

Mae Coeden y Flwyddyn yn ymdrechu i hyrwyddo coed a'u straeon fel henebion naturiol, yn yr un ffordd y mae UNESCO yn hyrwyddo safleoedd treftadaeth y byd. Byddwch yn rhan o deulu o gariadon coed a chefnogwch y fenter hon!
 

Pob blwyddyn, mae pleidleisio Cystadleuaeth Coeden y Flwyddyn Ewropeaidd yn dod â

 

Am y gystadleuaeth

Fe ddechreuodd cystadleuaeth Coeden Ewropeaidd y Flwyddyn yn 2011, yn dilyn cystadleuaeth boblogaidd Goeden y Flwyddyn, a drefnwyd yn y Weriniaeth Tsiec gan y Sefydliad Partneriaeth Amgylcheddol Tsiec dros nifer o flynyddoedd. Y gystadleuaeth Ewropeaidd ydi’r rownd derfynol ar gyfer enillwyr y cystadlaethau cenedlaethol.

Pwrpas cystadleuaeth Coed Ewropeaidd y Flwyddyn yw tynnu sylw at hen goed diddorol fel treftadaeth naturiol a diwylliannol pwysig sy'n haeddu cael eu gwarchod yn arbennig. Yn wahanol cystadlaethau eraill, nid yw Coeden Ewropeaidd y Flwyddyn yn canolbwyntio ar harddwch, maint neu oed ond yn hytrach ar stori’r goeden a'i gysylltiad â phobl. Rydym yn chwilio am goed sydd wedi dod yn rhan o'r gymuned ehangach.

Bob blwyddyn fydd rhwng dwsinau a channoedd o filoedd o bobl yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth. Mae nifer y gwledydd sy'n cymryd rhan wedi tyfu o 5 i 16. Rydym yn dal i chwilio am bartneriaid mewn gwledydd Ewropeaidd eraill, fel bod diogelu coed – sy’n yn dwyn ysbryd lle - yn dod yn bwnc llosg yn rhyngwladol.

Ydy coed yn bwysig i chi? Os mai ‘ydw’ yw’r ateb... a wnewch chi’n helpu ni i ddiogelu a gofalu amdanyn nhw.

Cyfrannwch

Nifer y gwledydd yn cymryd rhan

2017
Ydy’ch gwlad chi heb ymddangos ar y map eto? Beth am ddod yn drefnydd cenedlaethol?
Trefnir y gystadleuaeth gan

Cefnogaeth

Ein noddwyr

Trefnwyr y rowndiau cenedlaetholConsortiwm yw EPA o chwe chorff o Fwlgaria, y Weriniaeth Tsiec, Hwngari, Gwlad Pwyl, Romania a Slofacia, sy’n cefnogi prosiectau yn y gymuned sydd â’u bryd ar amddiffyn yr amgylchedd a chefnogi cymunedau lleol a’r gymdeithas ehangach. Dros 20 mlynedd o fodolaeth, mae'r EPA wedi rhoi cyfraniadau gwerth mwy na 10 miliwn Ewro i brosiectau eraill.


Supported by Kentico CMS