Európsky strom roka 2020

 

Hľadáme stromy s najsilnejším príbehom

Vyberte v poradí už 10. Európsky strom roka

 

Už 10 rokov hľadáme po celej Európe stromy  s najsilnejšími príbehmi. Hlasovanie prebieha od 1. do 29. februára  2020. Pri hlasovaní vždy označte dvoch kandidátov. V poslednom týždni (od 23. do 29. februára) je hlasovanie tajné a na webových stránkach sa už neobjavia priebežné počty hlasov.

17. marca 2020 v Bruseli slávnostne vyhlásime výsledky súťaže a oceníme víťaza.

Finalisti ankety Európsky strom roka 2020

 

víťazi národných ankiet

Strom slobody
 
Belgicko
 
Počet hlasov je tajný
Úctyhodný dub v dedinke Novo selo
 
Bulharsko
 
Počet hlasov je tajný
Ginko z Daruvaru
 
Chorvátska republika
 
Počet hlasov je tajný
Strážkyňa zaplavenej dediny
 
Česká republika
 
Počet hlasov je tajný
Occitánia
 
Francúzsko
 
Počet hlasov je tajný
Strom slobody v Kaposvári
 
Maďarsko
 
Počet hlasov je tajný
Čarodejnicin tis
 
Írsko
 
Počet hlasov je tajný
Dub z Tricase
 
Taliansko
 
Počet hlasov je tajný
Strom čarodejnice
 
Holandsko
 
Počet hlasov je tajný
Bazový strom
 
Poľsko
 
Počet hlasov je tajný
Gaštan z Vales
 
Portugalsko
 
Počet hlasov je tajný
Jedľa biela - Strážca Cibinu
 
Rumunsko
 
Počet hlasov je tajný
Osamelý topoľ
 
Ruská federácia
 
Počet hlasov je tajný
Oskoruša domáca (Jarabina oskorušová)
 
Slovensko
 
Počet hlasov je tajný
Trojnohý dub
 
Španielsko
 
Počet hlasov je tajný
Dub Allerton
 
Spojené kráľovstvo
 
Počet hlasov je tajný
 

Pravidlá hlasovania

 

Termín hlasovania: 1. február (00:00 CET) - 29. február (23:59 CET) 2020.

Každý môže hlasovať iba raz a na hlasovanie používa svoju osobnú e-mailovú adresu.

Hlasujúci označí vždy dvoch kandidátov na Európsky strom roka a potvrdí svoj hlas.

Hlasy z jednorázovej e-mailovej adresy nie sú povolené a budú vymazané.

Organizátor ankety, Environmental Partnership Association, si vyhradzuje právo overiť, či je e-mailová adresa používaná. V prípade, že zistí, že nie je, má právo hlas z tejto e-mailovej adresy vymazať.

V prípade preťaženia servera neplatnými hlasmi si organizátor ankety, Environmental Partnership Association, vyhradzuje právo anketu predčasne ukončiť alebo dočasne prerušiť.

Osobné dáta (e-mailová adresa) slúžia len k identifikácii hlasujúceho a nebudú ďalej spracované, ani používané, ak si hlasujúci dobrovoľne nevybral možnosť odoberania newslettra.

Organizátor ankety si vyhradzuje právo anketu predčasne ukončiť alebo zmeniť pravidlá hlasovania.

Hlasovanie o Európsky strom roka každoročne prináša

 
200 tisíc ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí
 
16 stromov, ktorým sa venuje pozornosť a starostlivosť
 
16 miestnych komunít, ktoré spája jedna téma
 
16 krajín hrdých na svoje prírodné dedičstvo
 
Anketu organizuje
 
Podpora
 
Organizátori národných ankiet