Európsky strom roka 2020

 

Hľadáme stromy s najsilnejším príbehom

Víťaza zverejníme 17 marca 2020

 

Už 10 rokov hľadáme po celej Európe stromy  s najsilnejšími príbehmi. Od 1. do 29. februára prebieha hlasovanie a výsledky budú známe po slávnostnom vyhlásení 17.marca v Bruseli. Aj vy môžete zamiešať konečným poradím!

Hlasovanie o Európsky strom roka každoročne prináša

 
200 tisíc ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí
 
16 stromov, ktorým sa venuje pozornosť a starostlivosť
 
16 miestnych komunít, ktoré spája jedna téma
 
16 krajín hrdých na svoje prírodné dedičstvo
 
Anketu organizuje
 
Podpora
 
Organizátori národných ankiet